Projectmanagement volgens ISO21500

Datum/Tijd
12-09-19
09:30 - 16:30


Deze workshop geeft u inzicht in de mate van vakvolwassenheid van uw Projectmanagement organisatie.

Duurzaam projectmanagement. Op afroep.

Duurzaam projectmanagement: Biedt toekomstgerichte organisaties en hun projectmanagers handvaten om duurzaamheidsaspecten standaard in al hun projecten te integreren, waarbij gelijktijdig al rekening wordt gehouden met integratie van eisen op het gebied van ISO9001 (Kwaliteit), ISO14001 (milieu), ISO45001 (ARBO) en ISO50001 (Energie)

WORKSHOP Projectmanagement volgens ISO-21500: tool voor continu verbeteren?

BEVON Gilde ziet de set ISO-21500 richtlijnen als een nuttige aanvulling op de ISO-standaard voor managementsystemen, zoals voor kwaliteitsmanagement: ISO-9001:2015. Met name waar het gaat om het deelgebied “continu verbeteren”: het zo soepel mogelijk realiseren van noodzakelijke en gewenste verbeterprocessen in de eigen bedrijfsvoering, met minimale verstoring van de operationele productie- en dienstverlenings processen.

Tijdens de workshop leert u:

  • Wat de serie ISO-21500 richtlijnen zeggen over Projectmanagement, Programma management en Portfolio management
  • De voordelen ervan, en hoe u ze kunt toepassen in uw eigen organisatie
  • Hoe de ISO-21500 richtlijn toepasbaar is als tool voor “continu verbeteren” binnen uw organisatie.
  • Hoe de ISO-21500 richtlijn is geïntegreerd in de PRiSM methodiek voor duurzaam project management.

De workshop bestaat daarom uit twee delen:

1. Kennisdeling.
Presentatie van het Waarom, voor Wie, Wat en Hoe van de ISO21500 serie richtlijnen
Presentatie van de integratiemogelijkheden van de ISO-21500 serie met een ISO-9001 managementsysteem

2. Aan de slag.
Onderzoek de praktische bruikbaarheid van de richtlijnen voor verschillende typen organisaties.
Bijvoorbeeld bij het “continu verbeterproces” om uw eigen organisatie “fit-for-the-future” te houden.

3. Tot slot: een beknopte introductie in de PRiSM methodiek voor duurzaam projectmanagement.
Tijdens de workshop gebruiken we het ISO21500 Game om uw eigen praktijk te toetsen aan de ISO21500 richtlijn. Zie onderstaande foto impressie.
Deelnemers aan de workshop ontvangen een exemplaar van de Nederlandse Praktijkgids ISO 21500. Dus in één dag bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Projectmanagement, de toepasbaarheid als continu-verbetertool én u houdt er een handig naslagwerk aan over.


Meld u nu vandaag nog aan via onderstaand formulier